OZAVEŠČAMO Z Beep CLUBOM

Beep Club je skupnost podjetij za trajnostni razvoj in blagostanje ljudi.

Beep Club je platforma za ozaveščanje in izobraževanje preko spletnih vsebin in dogodkov, ki jih lahko prilagodimo potrebam organizacije v obliki prilagojenih tematskih programov.

BEEP BOOST
platforma

Znanje bogatimo z neomejenim dostopom do ekskluzivnih izobraževalnih vsebin na Beep Boost platformi.

BEEP FOCUS
HR srečanja

Obzorja na določeno temo širimo na spletnih srečanjih Beep Focus, ki so namenjena strokovni razpravi HR strokovnjakov.

BEEP TALK & SOUNDS
za management

V tematike razvoja človeškega potenciala se poglobimo skozi praktične primere ter glasbene in kulinaričnih dražljaje.

Platforma

Znanje bogatimo z neomejenim dostopom do ekskluzivnih izobraževalnih vsebin na Beep Boost platformi.

Spletna srečanja

Obzorja širimo na spletnih srečanjih Beep Focus.

Beep Talk & Sounds

Celostno doživetje izkusimo na Beep Talk & Sounds dogodkih. V tematike razvoja človeškega potenciala se poglobimo skozi praktične primere ter glasbene in kulinaričnih dražljaje.

Beep CLUB

Postanite podjetje, ki skrbi za trajnostni razvoj in blagostanje (wellbeing) zaposlenih.

Beep Club s svojimi vsebinami in dogodki osvešča in izobražuje za preventivno in aktivno spodbujanje zdravja, dobrega počutja in učinkovitega delovanja​ zaposlenih – za trajnost ljudi in ne zgolj okolja.

 Sodelujemo z najboljšimi strokovnjaki doma in v tujini, gradimo platformo s knjižnico znanj ter povezujemo podjetja, ki se zavedajo pomena vlaganja v razvoj ljudi.

Beep Club sestavljajo trije sklopi izobraževalnih vsebin:

Poslovno-izobraževalno celostno doživetje za management, kjer v živo tematike razvoja človeškega blagostanja in potenciala predstavljamo skozi krajša interaktivna predavanja, glasbo in kulinariko.

Spletna platforma, ki VSAK TEDEN prinaša nove strokovne in praktične vsebine s področja spodbujanja wellbeinga in trajnostnega razvoja ljudi. Namenjena je vsem zaposlenim v organizaciji.

Tematske spletne moderirane 2-urne diskusije za HR strokovnjake, kjer s strokovnjaki 4-KRAT LETNO predstavljamo najnovejše prakse in naslavljamo aktualne izzive v organizacijah.

Aktualno za TOP management

Najnovejše na Beep Boost platformi

PSIHOLOŠKO BLAGOSTANJE

TELESNO BLAGOSTANJE

Podcast

Vsi lovimo ravnotežje, komu ga uspe najti?

Težko usklajujete vse aktivnosti, delate veliko in prelagate čas zase na kasneje?

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je postala izredno individualizirana in že kar stresna tema. Namreč, ob delu od doma in različnih fleksibilnih oblikah dela, ločnica med delom in privatnim časom postane še bolj zabrisana.

Več ...

socialno BLAGOSTANJE

Poslovno-izobraževalno celostno doživetje za management

Spletna izobraževalna platforma za vse zaposlene in vsakega posameznika 

Tematske spletne moderirane 2-urne diskusije za HR strokovnjake

ZAKAJ SE PRIDRUŽITI BEEP CLUBU?

Vabljeni, da vaše podjetje ali organizacija postane član BEEP Cluba, ki v središče postavlja trajnostni razvoj ljudi. Član je lahko tudi fizični posameznik.

KAJ O NAS PRAVIJO NAŠI ČLANI?

Trimo

Razvoj in napredek Trima v svojem bistvu snujemo Trimovci.

Zelo dobro se zavedamo, da je potencial naših sodelavk in sodelavcev obenem tudi potencial podjetja in naše prihodnosti.
V Trimu gradimo na trajnostnih paradigmah, zato smo se s pogledom naprej in zaupanjem v soustvarjanje naprednih strokovnih vsebin pridružili Beep Institutu kot Ambasador trajnostnega razvoja človeškega potenciala.

Veselimo se nadaljnjega skupnega sodelovanja in razvoja dobrih praks!

Janja Špiler

direktorica za kadre skupine Trimo

Big Bang

Kadrovske službe v podjetjih danes niso več zgolj v vlogi podporne funkcije, ampak je njihova funkcija strateška in razvojna.

Postati mora gonilna sila in nosilec sprememb v podjetju. Vsekakor pa to ne more postati »čez noč«. V Big Bangu smo tako v letu 2020 vzpostavili ekipo Upravljanje potenciala (UP), ki skrbi za najboljši izkoristek potenciala trga in za razvoj potenciala internih ekip. S tem direktno vplivamo na boljše prodajne rezultate. Pri tem nam pomaga Beep Institute, saj naši ekipi omogoča dostop do znanja in najboljših strokovnjakov z različnih področij, ki vplivajo na trajnostni razvoj človeškega potenciala v Big Bangu.

Matjaž Butara

direktor upravljanja potenciala Big Bang

Zavarovalnica Sava

Razvoj voditeljstva v Zavarovalnici Sava predstavlja enega izmed glavnih strateških ciljev kadrovske funkcije. 

Ta temelji na pristopu celostnega upravljanja uspešnosti, kar pomeni, da želimo razvijati različne pristope k upravljanju delovne uspešnosti zaposlenih. Zato v okviru ustanovljene Akademije vodenja skrbimo, da se vodje povezujejo s strokovnjaki, ki  predstavljajo in delijo znanje na tematiko trajnostnega razvoja ljudi. Tako oblikujemo enotno kulturo vodenja v družbi, podpiramo zaposlene pri spreminjanju miselne naravnanosti, povezane z vlogo vodje; razvijamo in nadgrajujemo kompetence vodenja, krepimo dobre odnose in spodbujamo varno in zdravo okolje. Vodje razvijamo v smeri spodbujevalcev sprememb in inovativnosti ter osredotočenosti na stranke in zaposlene.

Maruška Vihar

direktorica kadrovske službe Zavarovalnice Sava

Beep institute


Ustvarjamo inovativno platformo za celostni razvoj blagostanja (ang. wellbeinga) zaposlenih v podjetju.

S celovitim pristopom k razvoju ljudi stremimo k trajnostnim rešitvam tako za podjetja kot tudi posameznike. 

Z Beep Clubom zato gradimo novo skupnost v razvoj usmerjenih organizacij in posameznikov, ki si želijo osebnostne rasti ter stremijo k temu, da postanejo najboljše različice sebe.

Beep Institute tako s svojimi storitvami in orodji deluje za preventivno in aktivno spodbujanje zdravja, dobrega počutja in učinkovitega delovanja zaposlenih – za trajnost ljudi in ne zgolj okolja.

 


Trajnostni razvoj zaposlenih in socialni element ESG

Socialni element ESG se nanaša na dobro počutje zaposlenih, ki je pomemben del vsakega uspešnega podjetja. Delovno okolje uspeva na podlagi socialnih interakcij, prijateljstev in splošne sreče zaposlenih. Nasprotno pa lahko stresno okolje povzroči fluktuacijo zaposlenih in bolniško odsotnost zaradi stresa in skrbi za duševno zdravje.

Trajnostni razvoj ljudi

postaja vse pomembnejši za poslovanje podjetij, psihološko blagostanje ljudi in dolgoročni uspeh družbe.

Človeški potencial 

je sposobnost posameznika, da se razvija, izpopolnjuje in je uspešen v okolju, v katerem deluje.

Trajnostno usmerjena delovna okolja

uresničujejo potencial zaposlenih in posledično potencial podjetij. 

BEEP MODEL BLAGOSTANJA©

Trajnostni model spodbujanja blagostanja, ki uravnoteženo obravnava tri različne vidike:

Kako zagotavljati trajnostna delovna okolja?

Podjetja, ki vzpostavljajo trajnostna delovna okolja, sistematično identificirajo, razvijajo in uresničujejo potencial zaposlenih in so na pravi poti k zagotavljanju dolgoročno uspešnega poslovanja.

Beep Institute spodbuja trajnostni razvoj ljudi skozi aktivnosti Beep Cluba. Našim naročnikom omogočamo dostop do aktualnih izobraževalnih in strokovnih vsebin preko online platforme Beep Boost ter skozi udeležbo na dogodkih Beep Talk & Sounds in srečanjih Beep Focus.