Beep IndeKS

Človeški potencial je sposobnost posameznika, da se razvija, izpopolnjuje in je uspešen v okolju, v katerem deluje.

K razvoju človeškega potenciala vplivajo trije sklopi dejavnikov, ki smo jih skupaj s strokovnjaki in raziskovalci preučili in razvili znotraj naše družbe, in sicer:

Biti

Skrbeti za

Ustvariti

Podjetja in organizacije, kjer zaposleni izpolnjujejo svoj potencial, so trajnostno usmerjena in aktivno spodbujajo razvojno usmerjen način mišljenja, skrb za zdravje in dobro počutje kot tudi ustrezne delovne pogoje in priložnosti v okolju. To počnejo na način, da sistematično identificirajo, razvijajo in uresničujejo potencial zaposlenih in so na pravi poti k zagotavljanju dolgoročno uspešnega poslovanja. 

Na BEEP Institute smo razvili orodje za oceno in merjenje uresničevanja človeškega potenciala v podjetjih.

S celostnim in celovitim merjenjem načina mišljenja, skrbi za zdravje in pogojev in priložnosti, lahko podjetja in organizacije prilagodijo svoje procese v smer, ki bo maksimizirala njihov izkoristek potenciala zaposlenih.

BEEP INDEKS vključuje

Predstavitev modela in psiholoških konceptov

Izvedbo merjenja

Poročilo o vrzelih med trenutnim in želenim stanjem

Svetovanje pri boljšem uresničevanju potenciala ljudi

Postopek Beep Indeksa

Izvedba

Pri izvedbi merjenja naročnikom nudimo podporo in svetovanje v vseh fazah projekta:
pri načrtovanju, izvedbi merjenja in nadaljnjih korakih.
Za naročnika pripravimo tudi komunikacijski načrt za pravočasno in ustrezno komunikacijo projekta znotraj organizacije. V okviru izvedbe projekta upoštevamo potrebe naročnika, kar vključuje prilagoditev vsebine in načina zbiranja podatkov v orodju BEEP Indeks.
Prejšnja
Naslednji

Rezultati

BEEP INDEKS REZULtati

Ne glede na to, ali se načrtno ukvarjamo s trajnostnim razvojem potenciala ljudi v podjetju ali ne, je človeški potencial pomemben sestavni del vsakega delodajalca. 

Z načrtnim ukvarjanjem s človeškim potencialom ljudi pa lahko spodbudimo spremembe in zagotovimo njegov razvoj v smeri, ki si ga želimo. S pomočjo merjenja človeškega potenciala z BEEP Indeksom analiziramo trenutno stanje in prepoznamo področja, na katerih zaposleni želijo spremembe (identificiramo vrzeli med trenutnim in želenim stanjem). Na podlagi merjenja ugotovimo, kateri dejavniki uresničevanja človeškega potenciala so pri delodajalcu boljše razviti in kateri manj ter kaj je potrebno spremeniti za optimalno izpolnjevanje potenciala zaposlenih. 

Oceno ki jo pridobimo z uporabo orodja BEEP Indeks, pa nato uporabimo za sestavo priporočila podjetjem kako preseči razliko med trenutnim doseganjem potenciala zaposlenih, in idealnim doseganjem potenciala zaposlenih.

Za to podjetjem omogočimo dostop do BEEP Institute bogate knjižnice vsebin in izobraževanj, iz katere na podlagi BEEP Indeks rezultata ponudimo dostop do tistih vsebin, ki bodo za vsako podjetje najbolj koristna in pomembna.

Skupaj bomo opolnomočili ljudi, in dosegli njihov potencial.

Za podrobnejše informacije nas kontaktirajte

IZPOLNITE OBRAZEC

Polja označena z * so obvezna. 

Lahko nas tudi pokličete na  +386 31 737 788