Beep Talk & Sounds Nº6

Alenka Kragelj Eržen

Direktorica in vodilna arhitektka, Kragelj arhitekti​

Alenka je takoj po prejemu diplome na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ustanovila lastno arhitekturno podjetje in kmalu spoznala, da je tradicionalni proces načrtovanja, oblikovanja ter gradnje pogosto razdrobljen in neučinkovit. Z leti je razvila veščine, s katerimi lahko sodeluje z vsemi akterji pri projektih prenove delovnih prostorov in gradbenih projektih ter s pogovori in raziskavami odkrije skrite težave in potencial. Alenka poglobljeno preučuje, kako bolje organizirati delo, vključno z metodami integrirane izvedbe projektov, danes pa ima ključno vlogo pri upravljanju in izvedbi projektov preoblikovanja delovnih prostorov, vse od faze raziskav do upravljanja sprememb in zaključka projekta. Razume, kako delovno okolje vpliva na uspešnost zaposlenih in samega podjetja ter uporablja vrsto raziskovalnih in oblikovalskih metodologij za razvoj prilagojenih rešitev v zvezi z oblikovanjem delovnega prostora, ki spodbujajo produktivnost in sodelovanje ter dinamično, vključujočo kulturo. Močno se zavzema za idejo, da se ljudi postavi v središče oblikovanja delovnega prostora. Je redna govornica na industrijskih konferencah ter je napisala že veliko člankov na temo arhitekture, notranjega oblikovanja in strategij oblikovanja delovnega mesta.