Beep Talk & Sounds Nº6

Vesna Jevšenak

Plesno-gibalna terapevtka

Ples je njen vse življenjski sopotnik. Z njim je rasla, bogatila življenjske izkušnje in odnose, šla v svet, si pomagala in postala to kar je sedaj. Pot pa še ni končana…Od nekdaj si želi »prižigati lučke« ljudem v srcu in očeh. Želi pomagati, da izkustveno doživljajo bogastvo gibanja in plesa, raziskujejo, spoznavajo in sprejemajo sebe, se poslušajo in razvijajo ter s tem zaživijo bolj kakovostno življenje. Želi jim omogočiti izkušnjo plesa in gibanja v vsej svoji polnosti in globini. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2004. Na podlagi zaključenih izobraževanj za plesalko in učiteljico plesa ter dolgoletnih plesnih izkušenj je pridobila leta 2008 naziv plesalka in pedagoginja v kulturi. Osnovno podiplomsko izobraževanje je opravila na specialističnem študiju Pedagoške fakultete v Ljubljani, pomoč z umetnostjo – ples in gib leta 2014. Vpisana je v register plesno-gibalnih psihoterapevtov pri ZPGPS, ki je član evropske krovne organizacije za plesno gibalno (psiho)terapijo (EADMT) in član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). Plesno gibalno psihoterapijo izvaja z odraslimi in otroci skupinski in individualno v privatni praksi ter tudi v javnih zavodih (VVZ, VDC).