Miha Pahulje

Beep Talk & Sounds Nº5

Miha Pahulje

Član uprave, Zavarovalnica Sava

Miha Pahulje je član uprave Zavarovalnice Sava, d.d., od aprila 2019. Pred tem je opravljal funkcijo izvršnega direktorja Sektorja trženja in prodaje. Že vrsto let je odgovoren za razvoj produktov in tržnih poti.

Med njegove uspehe pri delu lahko prištevamo izkušnje pri vodenju procesov združitve družb na področju trženja in prodaje, vzpostavitev in razvoj distribucijskih poti, optimizacijo zalednih procesov in razvoj ključnih produktov. Svoje delovne izkušnje je pridobival na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v Zavarovalnici Sava, d.d., Zavarovalnici Triglav, d.d., in Merkur zavarovalnici, d.d.

Miha Pahulje je magister javne uprave.