Beep Talk & Sounds Nº7

Vesna Vodopivec

Pomočnica uprave NLB, odgovorna za področje Upravljanja s kadri 

Vesna Vodopivec, pomočnica uprave NLB d.d., se je banki pridružila leta 2011 ter prevzela odgovornost za načrtovanje in izvajanje kadrovske strategije, razvoj in coaching zaposlenih ter upravljanje sprememb, in sicer tako v strateških kot nestrateških družbah NLB Skupine v regiji Jugovzhodne Evrope. Po zaključeni reorganizaciji NLB d.d. marca 2015 je prevzela vodenje kadrovske funkcije v celotni Skupini. Je tudi članica Upravnega odbora NLB Komercijalne banke, Nadzornega sveta N Banke ter Nadzornega sveta Triglav pokojninske družbe d.d.. 

Vesna je priznana predavateljica na več visokih šolah s področja ekonomije, upravljanja s človeškimi viri, organizacije ter projektnega managementa. Predava tudi na konferencah doma in v tujini ter je avtorica več strokovnih in znanstvenih člankov. 

Kadrovska funkcija v NLB se je pod njenim vodstvom močno spremenila in postala strateški partner upravi NLB. Trdo delo in trud so prepoznale tudi številne ugledne institucije – med drugim je banka v letu 2014 prejela certifikat Družini prijazno podjetje, leta 2016 pa še certifikat Top Employer. Oba certifikata ohranja vse od takrat. Novembra 2014 je prejela priznanje Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, leta 2015 pa naziv kadrovski manager leta v Sloveniji.