Beep

Business Excellence by Empowering People

Naše poslanstvo je, da ljudje zares živijo svoj potencial v trajnostni družbi.

Soustvarjamo dolgoročno uspešna in razvojno usmerjena podjetja, ki opolnomočijo potencial ljudi.

Podjetja, ki stavijo na celostni razvoj, v ospredje postavljajo zaposlene kot ljudi, ki niso le delavci, temveč celovite osebnosti.

Z vlaganjem v razvoj posameznikov se razvijajo vsi, zaposleni, podjetja ter družba.

Beep CLUB

Postanite podjetje, ki celostno razvija potencial ljudi tudi v praksi.

Beep Club je gravitacijska točka podjetij, ki želijo celostno razvijati potencial ljudi. Širiti želimo zavedanje o pomembnosti ravnotežja med dobičkom ter zadovoljstvom zaposlenih.

Sodelujemo z najboljšimi strokovnjaki doma in v tujini, gradimo platformo s knjižnico znanj ter povezujemo podjetja, ki se zavedajo pomena vlaganja v razvoj ljudi.

Le opolnomočeni in izpopolnjeni posamezniki namreč lahko ustvarjajo dolgoročno uspešno podjetje ter trajnostno družbo.

Prepričani smo, da skupaj uspešneje prenašamo tovrstna znanja na druge posameznike, podjetja in organizacije ter jih v življenju tudi dejansko udejanjamo.

Najnovejše vsebine Beep Cluba

MINDSET

WELLBEING

Podcast

Vsi lovimo ravnotežje, komu ga uspe najti?

Težko usklajujete vse aktivnosti, delate veliko in prelagate čas zase na kasneje?

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je postala izredno individualizirana in že kar stresna tema. Namreč, ob delu od doma in različnih fleksibilnih oblikah dela, ločnica med delom in privatnim časom postane še bolj zabrisana.

OPPORTUNITIES

Story

Iščejo se postherojski voditelji

Z ekonomskega vidika se od vodij pričakuje nadnaravne sposobnosti predvidevanja in načrtovanja ter žongliranja z mnogimi neznankami v svetu, kjer nič več ni predvidljivo.

Najnovejše vsebine Beep Cluba

MINDSET

WELLBEING

OPPORTUNITIES

ZAKAJ SE PRIDRUŽITI BEEP CLUBU?

Vabljeni, da vaše podjetje ali organizacija postane član BEEP Cluba, ki v fokus postavlja trajnostni razvoj ljudi.

KAJ O NAS PRAVIJO NAŠI ČLANI?

Trimo

Razvoj in napredek Trima v svojem bistvu snujemo Trimovci.

Zelo dobro se zavedamo, da je potencial naših sodelavk in sodelavcev obenem tudi potencial podjetja in naše prihodnosti.
V Trimu gradimo na trajnostnih paradigmah, zato smo se s pogledom naprej in zaupanjem v soustvarjanje naprednih strokovnih vsebin pridružili Beep Institutu kot Ambasador trajnostnega razvoja človeškega potenciala.

Veselimo se nadaljnjega skupnega sodelovanja in razvoja dobrih praks!

Janja Špiler

direktorica za kadre skupine Trimo

Big Bang

Kadrovske službe v podjetjih danes niso več zgolj v vlogi podporne funkcije, ampak je njihova funkcija strateška in razvojna.

Postati mora gonilna sila in nosilec sprememb v podjetju. Vsekakor pa to ne more postati »čez noč«. V Big Bangu smo tako v letu 2020 vzpostavili ekipo Upravljanje potenciala (UP), ki skrbi za najboljši izkoristek potenciala trga in za razvoj potenciala internih ekip. S tem direktno vplivamo na boljše prodajne rezultate. Pri tem nam pomaga Beep Institute, saj naši ekipi omogoča dostop do znanja in najboljših strokovnjakov z različnih področij, ki vplivajo na trajnostni razvoj človeškega potenciala v Big Bangu.

Matjaž Butara

direktor upravljanja potenciala Big Bang

Zavarovalnica Sava

Razvoj voditeljstva v Zavarovalnici Sava predstavlja enega izmed glavnih strateških ciljev kadrovske funkcije. 

Ta temelji na pristopu celostnega upravljanja uspešnosti, kar pomeni, da želimo razvijati različne pristope k upravljanju delovne uspešnosti zaposlenih. Zato v okviru ustanovljene Akademije vodenja skrbimo, da se vodje povezujejo s strokovnjaki, ki  predstavljajo in delijo znanje na tematiko trajnostnega razvoja ljudi. Tako oblikujemo enotno kulturo vodenja v družbi, podpiramo zaposlene pri spreminjanju miselne naravnanosti, povezane z vlogo vodje; razvijamo in nadgrajujemo kompetence vodenja, krepimo dobre odnose in spodbujamo varno in zdravo okolje. Vodje razvijamo v smeri spodbujevalcev sprememb in inovativnosti ter osredotočenosti na stranke in zaposlene.

Maruška Vihar

direktorica kadrovske službe Zavarovalnice Sava

Beep institute

Ustvarjamo inovativno platformo za celostni razvoj potenciala zaposlenih v podjetju.

S celovitim pristopom k razvoju ljudi stremimo k trajnostnim rešitvam tako za podjetja kot tudi posameznike. 

Ključno vlogo pri vpeljavi trajnostnih praks v podjetja imajo vodje in HR strokovnjaki kot tudi ponudniki izobraževalnih, razvojnih in svetovalnih vsebin.

Z Beep Clubom zato gradimo novo skupnost v razvoj usmerjenih organizacij in posameznikov, ki si želijo osebnostne rasti ter stremijo k temu, da postanejo najboljše različice sebe.

Trajnostni razvoj ljudi

postaja vse pomembnejši za poslovanje podjetij, psihološko blagostanje ljudi in dolgoročni uspeh družbe.

Človeški potencial 

je sposobnost posameznika, da se razvija, izpopolnjuje in je uspešen v okolju, v katerem deluje.

Trajnostno usmerjena delovna okolja

uresničujejo potencial zaposlenih in posledično potencial podjetij. 

BEEP MODEL ČLOVEŠKEGA POTENCIALA©

Kako uresničevati človeški potencial?

Celostno pristopamo k dejavnikom, ki vplivajo na razvoj potenciala ljudi. Zato smo v Beepu razvili edinstven model, ki poudarja tri ključne dejavnike za razvoj človeškega potenciala: 

Kako zagotavljati trajnostna delovna okolja?

Podjetja, ki vzpostavljajo trajnostna delovna okolja, sistematično identificirajo, razvijajo in uresničujejo potencial zaposlenih in so na pravi poti k zagotavljanju dolgoročno uspešnega poslovanja.

Beep Institute spodbuja trajnostni razvoj ljudi skozi aktivnosti Beep Cluba. Našim naročnikom omogočamo dostop do aktualnih izobraževalnih in strokovnih vsebin preko online platforme Beep Boost ter skozi udeležbo na dogodkih Beep Talk & Sounds in srečanjih Beep Focus.

Beep institute

Prejemnik spodbude za zagon inovativnih podjetij.

Podjetje Beep institute d.o.o. je za projekt izdelave platforme za razvoj človeškega potenciala na javnem razpisu Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020) uspešno pridobilo sofinanciranje.

Cilj operacije je celovito in sistematično pristopiti k iskanju trajnostnih rešitev za razvoj potenciala zaposlenih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.