Metrika NOV

BEEP INDEX

Inovativno orodje
za uresničevanje potenciala zaposlenih

Beep Index je metrika vitalnosti in “well-beinga” zaposlenih za razvojno usmerjena podjetja, ki želijo pridobiti najboljše ljudi in maksimizirati zavzetost obstoječih zaposlenih.

ZASNOVA BEEP INDEX-A

Temelj naših aktivnosti je trajnostni model spodbujanja vitalnosti, 
ki uravnoteženo obravnava tri različne vidike: 

 1. Skrb za pozitivno PSIHOLOŠKO DELOVANJE
 2. Skrb za zdravje in dobro TELESNO DOBRO POČUTJE
 3. Ustvarjanje okolja, ki nudi priložnosti za SOCIALNI RAZVOJ
Copy-of-Beep-piramida-marec-2023-1.png

BEEP MODEL VITALNOSTI©

V razvoj Beep Index-a je vključenih več kot 200 najnovejših raziskav s področja dela z ljudmi in preko 30 let delovnih izkušenj na področju razvoja ljudi.

Beep Index je mera dobrega počutja in vitalnosti zaposlenih.

0 %
zavzetih zaposlenih​ globalno
0 %
zavzetih zaposlenih v Evropi
0 %
zavzetih zaposlenih v Sloveniji

BEEP INDEX PROCES

Kako z Beep Indexom izboljšamo vitalnost in trajnostni razvoj zaposlenih?

Predstavitev
Izvajanje
Rezultati
Pot naprej

ZAKAJ BEEP INDEX?

Skupna mera vitalnosti zaposlenih in trajnostnega razvoja,
ki zajema vse konstrukte Beepovega modela vitalnosti©️.

INDEX ORGANIZACIJSKE VITALNOSTI
(uresničevanje vitalnosti zaposlenih s strani organizacije)

INDEX ŽIVLJENJSKE VITALNOSTI
(uresničevanje vitalnosti vključenih posameznikov)

INDEX VITALNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

VZORČNI PRIMER

Ocena stopnje vitalnosti

Psihološka vitalnost

Psihološka vitalnost v podjetju je dobra. Zaposleni so izrazito hvaležni in to tudi avtentično izkazujejo. Kljub temu si med seboj redko pomagajo in niso tesno povezani. Odpornost zaposlenih je zadovoljiva, zato tu obstaja priložnost za razvoj kompetenc za boljše soočanje s stresom. Dobro razvojno usmerjeno mišljenje zaposlenih pomeni, da se bodo bolj zavzeto lotili učenja novih spretnosti in izzivov.

Telesna vitalnost

Telesna vitalnost je zadovoljiva, pri čemer so zaposleni telesno aktivni in imajo dovolj energije za delo. Telesno zdravje je zadovoljivo, kar se odraža v stopnji absentizma in prezentizma. Področja, kjer je potrebna izboljšava, so prehrana, čuječnost in počitek. Zaposleni jedo premalo zdrave hrane in nimajo na voljo dovolj zdrave izbire ali se ne odločajo zanje. Zaposleni se v prostem času ne uspejo spočiti in delovni dan začenjajo z manj energije in zavzetosti.

Socialna vitalnost

Socialna vitalnost je zadovoljiva predvsem zaradi zadovoljstva s finančnim področjem, ki zaposlenim redko povzroča skrbi. Zaposleni se po drugi strani ne počutijo dovolj varne in to lahko vpliva na priliv novih idej. Hkrati menijo, da nimajo dovolj priložnosti za razvoj in napredovanje in v svojem delu ne vidijo veliko smisla. Posledično je tudi nizka stopnja motivacija v podjetju.

Pridobite več informacij

Prosimo izpolnite vsa polja oznečena z *

  METRIKA BEEP INDEXA

  Metrika Beep Index-a iz dveh delov

  1. Index organizacijske vitalnosti

  je namenjen ugotavljanju vitalnosti na nivoju organizacije. Pokaže, v kolikšni meri organizacija spodbuja vitalnost svojih zaposlenih in kaj jo pri tem ovira.

  2. Index življenjske vitalnosti

  je namenjen ugotavljanju vitalnosti preko vseh področij življenja. Organizacijske vitalnosti ne moremo obravnavati brez upoštevanja širšega konteksta.